Kompletna zamena/popravka diskova, čeljusti, pločica kao i drugih pratećih elemenata kočionog sistema.