Provera kompletnog vešanja automobila. Provera i popravka kočionog sistema.